Beata Hojnacka kandydatka Rady Miejskiej Leszna. Kandydat kandyduje w wyborach z komitetu PL18, bezpartyjna niezależna. Okręg nr 1 lista nr 15 poz. 11. okręgu pierwszego kandydaci
Strona internetowa www kandydatki do Rady Miejskiej Leszna Beaty Hojnackiej startującej z komitetu wyborczego wyborców PL18
sumienność w wykonywaniu powierzonych mi obowiązków, komunikatywność, komunikatywna komunikatywny pracowitość, pracowita pracowity rzetelność, rzetelna rzetelny konsekwencja konsekwentna konsekwentny w dążeniu do celu oraz chęć działania.
Chcę pomagać pomaga pomagała ludziom. Wszystkich traktuję z należytym szacunkiem, na równi ze sobą i dlatego pozwala mi to w uzyskaniu dużej wiedzy na tematy życia codziennego w Lesznie. Mam chęci oraz pomysły na to co chciałabym poprawić, aby Leszno stało się atrakcyjniejsze nowoczesne nowoczesniejsze energią energia XXI wieku dla swoich mieszkańców
ludzie kompetentni, kompetentna kompetentni aktywni aktywna aktywny i otwarci otwarta otwarty na potrzeby mieszkańców, których reprezentują reprezentuję reprezentować - niewchodzący niewchodzaca w żadne układy.
można zgłaszać problemy, własne wnioski i sugestie, którymi powinnam się przyjrzeć jako Radna. Bardzo liczę na Państwa głosy, gdyż każdy głos jest bardzo ważny. Z góry dziękuję i pozdrawiam!
Pamiętajmy 16-go listopada 2014r.
Nie pozwól, aby ktoś zadecydował za Ciebie
BEATA HOJNACKA
W wyborach do Rady Miejskiej Leszna otrzymałam 361
Państwa głosów, co jednak okazało się niewystarczające aby
uzyskać mandat na kadencję w latach 2018-2023.
Wszystkich, którzy oddali na mnie głos serdecznie dziękuję.