Obecne władze Miasta najwyraźniej wogóle nie wiedzą, że na budowę mieszakań komunalnych również są przyznawane dofinansowania, pod warunkiem, że tworzy się jednocześnie lokale socjalne w istniejących zasobach. Wiele miast korzysta z tej możliwości jak np. Szczecin. W Naszym Mieście w kwestii polityki mieszkaniowej władze dotychczas skupiały się wyłącznie na budowaniu nowych lokali socjalnych dla niepłacących czynszów. Taka krótkowzroczna polityka tylko będzie pogłębiać problemy w kolejnych latach. Należy to zmienić. Spojrzeć bardziej realnie i perspektywicznie na problem mieszkalnictwa w Lesznie. Ustawa z dnia 8 grudnia 2006 r. o finansowym wsparciu tworzenia lokali socjalnych, mieszkań chronionych, noclegowni i domów dla bezdomnych mówi o tym: