Jestem szczęśliwą mężatką, matką dwóch synów. Ukończyłam studia na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu na wydziale Prawa i Administracji z tytułem magistra.

Jestem prezesem Stowarzyszenia PL18 i działam aktywnie na rzecz lokalnej społeczności. Organizuję wiele akcji społecznych. Nie należę do żadnej partii politycznej.

Moje atuty to sumienność w wykonywaniu powierzonych mi obowiązków, komunikatywność, pracowitość, rzetelność, konsekwencja w dążeniu do celu oraz chęć działania. Zawodowo jestem osobą przedsiębiorczą, współtworzę firmę w branży dziecięcej i na co dzień rozwiązuję wiele problemów oraz utrzymuję dobre kontakty z klientami.

Chcę pomagać ludziom. Wszystkich traktuję z należytym szacunkiem, na równi ze sobą i dlatego pozwala mi to w uzyskaniu dużej wiedzy na tematy życia codziennego w Lesznie. Mam chęci oraz pomysły na to co chciałabym poprawić, aby Leszno stało się atrakcyjniejsze dla swoich mieszkańców.

Dlaczego popierałam kandydaturę obecnego Prezydenta Miasta Leszna Łukasza Borowiaka?

Łukasz Borowiak Prezydent Miasta Leszna w poprzedniej kadencji zrobił wiele dla miasta i jego mieszkańców. Jest bardzo aktywnym włodarzem, stara się, aby Leszno było miastem nowoczesnym, zadbanym.

Inwestycje w mieście oraz inne zmiany znacząco nabrały tempa. Wiele miejsc zostało zrewitalizowanych, a ulic wyremontowanych. Od momentu kiedy został prezydentem widzimy nową jakość zarzadzania miastem. Współpracując z organizacjami społecznymi oraz działaczami trzeciego sektora tworzy miasto obywatelskie. Zachęca ludzi do działania.

Kładzie także duży nacisk na rozwój kulturalny i zachowanie tradycji.

Zapraszam do obejrzenia prezentacji " Jak zmienia się Leszno? " - od grudnia 2014