Kandydowałam do Rady Miejskiej Leszna na lata 2018-2023, bo uważam, że w Radzie Miasta powinni zasiadać ludzie kompetentni, aktywni i otwarci na potrzeby mieszkańców, których reprezentują - niewchodzący w żadne układy. Przyszłość naszego Miasta, kierunki jego rozwoju, a także problemy mieszkańców nie są mi obojętne.

Program wyborczy naszego ugrupowania, pozostaje dostępny. Ponadto w zakładce KONTAKT jest formularz, dzięki któremu będzie można zgłaszać problemy, własne wnioski i sugestie, ponieważ mimo, że nie uzyskałam mandatu do Rady Miejskiej Leszna działanie na rzecz mieszkańców nadal nie będzie mi obce.
Niech Łączy nas Leszno