Co chciałabym dokonać?
• Zmniejszyć biurokrację, sprawić, aby Urząd Miejski stał się bardziej przyjazny mieszkańcom, wprowadzić możliwość załatwiania spraw przez internet dzięki platformie E-Urząd funkcjonującej np. w pobliskiej Legnicy.
Częsta  konieczność załatwiania dokumentów, zaświadcze
ń z jednego wydziału urzędu lub jednostki i przedkładania ich w innej jest pozostałością po dawnym systemie.
Wszelkie inwestycje mające istotny wpływ na dotychczasowych mieszkańców przległych terenów należy poddać konsultacjom społecznym, aby nie dochodziło do konfliktów jak obecny w Grzybowie.

• Zlikwidować opłaty parkingowe dla korzystających z usług instytucji publicznych jak np. Urzędy, Ośrodki Zdrowia. Lokować takie jednostki w miejscach gdzie jest stosowna do zapotrzebowania liczba miejsc parkingowych. Funkcjonowanie przychodni świadczącej wieczorową i weekendową opiekę medyczną dla mieszkańców Leszna i powiatu leszczyńskiego na ul. Chrobrego, gdzie zaparkowanie samochodu graniczy z cudem  jest totalnym nieporozumieniem. Będę aktywnie przeciwdziałać takim pomysłom.

• Bardziej racjonalnie dysponować środki budżetu Miasta. Zapobiec prywatyzacji MZBK i MPEC. Ich prywatyzacja może spowodowac podwyżki cen dla odbiorców. Czy autobusy miejskie jeździłyby na nierentownych liniach gdyby sprywatyzowano MZK? Także pozostałe zakłady miejskie nie powinny być nastawione na generowanie zysków i uzyskanie nagród dla zarządów, ale na jak najlepsze zaspokojenie potrzeb mieszka
ńców. Nadzór nad finansami tych jednostek powinien odbywać częściej, dzięki szerszemu wykorzystaniu nowoczesnych narzędzi informatycznych.

• Wprowadzić dofinansowania dla mieszka
ńców inwestujących w instalacje energii odnawialnej, aby poprawić jakość powietrza w mieście. Intensywnie wykorzystywać w tym celu programy rządowe.

• Wspierać edukację szkolną i przedszkolną - promować aktywność sportową dzieci i młodzieży poprzez organizowanie turniejów, zawodów międzyszkolnych. Nie może dochodzić do sytuacji, aby dzieci nie zostały poinformowane o ciekawych zawodach sponsorowanych przez magistrat.

• Zwiększyć zaangażowanie Miasta w rozwój szkół i instytucji prowadzących praktyczną naukę zawodu - dobrze wykwalifikowana kadra, wyposażone pracownie, współpraca z zakładami pracy.

• Zadbać, aby wszyscy mieszka
ńcy Miasta mieli równy dostęp do infrastruktury miejskiej i mediów. W szczególności telewizja lokalna dostępna z anten naziemnych, a nie tylko w kablówkach jak obecnie. Sytuacja jest tak kuriozalna, że można TV Leszno oglądać w Rawiczu, Gostyniu w sieci kablowej, ale mieszkańcy Leszna na osiedlach domów jednorodzinnych nie mogą.

• Poprawić stan dróg miejskich. Odnowić nawierzchnię na najbardziej dziurawych ulicach jak np. ul. Dekana w naszym okręgu. Intensywniej działać w celu likwidacji tzw. "wąskich gardeł". Zmodernizować skrzyżowania, na których regularnie tworzą się zatory w godzinach szczytu.

• Zwiększyć dostępność mieszka
ń po przystępniejszych cenach poprzez intensywniejsze przekazywanie nowych terenów pod inwestycje budownictwa jedno i wielorodzinnego - w naszym okręgu są nadal znaczne takie niezagospodarowane obszary. Dochody ze sprzedaży działek pod budownictwo mieszkaniowe nie traktować, jako zastrzyk gotówki do Budżetu Miasta, lecz w znacznej części przeznaczać na budowę infrastruktury na zagospodarowywanych terenach.

• Odrodzić budownictwo komunalne, korzystając z dofinansowania rządowego oraz stosować preferencje w otrzymaniu mieszka
ń dla młodych rodzin. Utworzyć w Lesznie TBS wzorem miast ościennych. Wspierać mieszkańców decydujących się na zakup pierwszego mieszkania poprzez ułatwienie uzyskania dopłat w ramach rządowych programów jak np. MdM oraz korzystnych kredytów.

• Będę również aktywnie działać w celu zwalczania innych nowych kuriozalnych sytuacji jakie pojawią się w trakcie kadencji, zawsze starając się znaleźć właściwe rozwiązanie akceptowalne społecznie, rozwiązywać spory w sposób możliwy do przyjęcia przez strony konfliktów.